Özet Finansal Göstergeler

FİNANSAL GÖSTERGELER 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Üretim Adedi 6.366 4.461 3.379 2.897 4.090 5.161
Satış Adedi 6.678 4.918 4.010 3.049 5.057 6.427
Net Satışlar (Bin TL) 963.126 1.187.863 1.422.988 1.241.213 2.678.042 6.269.882
Brüt Kar (Bin TL) 124.965 184.221 258.868 251.665 564.599 1.423.222
FAVÖK (Bin TL) 28.819 72.864 148.748 114.521 301.747 807.855
Pay Başına Kar/Zarar -0,5761 -0,9584 0,2594 0,1625 2,5170 7,35
Toplam Özsermaye (Bin TL) 628.126 544.638 564.088 575.147 1.392.271 3.390.243
Toplam Varlıklar (Bin TL) 1.453.484 1.599.666 1.576.444 1.929.394 3.607.247 8.334.550
Net Finansal Borç (Bin TL) 334.282 546.217 358.964 361.472 293.699 289.617
Net Finansal Borç/Özsermaye 53,20% 100,29% 63,64% 62,85% 21,09% 8,54%
Yatırım Harcamaları (Bin TL) 33.458 55.267 75.548 92.191 117.619 315.648
Çalışan Sayısı 875 802 817 847 828 970