Özet Finansal Göstergeler

FİNANSAL GÖSTERGELER 2013 2014 2015 2016 2017
Üretim Adedi 4.906 7.680 11.162 5.240 6.366
Satış Adedi 8.139 8.898 9.907 7.333 6.678
Net Satışlar (Bin TL) 645.058 729.144 935.495 829.811 963.126
Brüt Kar (Bin TL) 105.076 125.287 156.298 108.101 124.965
FAVÖK (Bin TL) 38.158 50.454 47.706 16.379 28.819
Pay Başına Kar/Zarar 7,8186 1,3510 0,6980 -1,8229 -0,5761
Toplam Özsermaye (Bin TL) 365.334 333.902 323.362 262.465 628.126
Toplam Varlıklar (Bin TL) 648.009 692.637 881.203 885.067 1.453.484
Net Finansal Borç (Bin TL) -75.282 -7.107 193.938 250.367 334.282
Net Finansal Borç/Özsermaye -20,6% -2,1% 60,0% 95,4% 53,2%
Yatırım Harcamaları (Bin TL) 29.431 40.341 54.690 28.708 33.458
Çalışan Sayısı 724 869 944 823 875