Özet Finansal Göstergeler

FİNANSAL GÖSTERGELER 2014 2015 2016 2017 2018
Üretim Adedi 7.680 11.162 5.240 6.366 4.461
Satış Adedi 8.898 9.907 7.333 6.678 4.918
Net Satışlar (Bin TL) 729.144 935.495 829.811 963.126 1.187.863
Brüt Kar (Bin TL) 125.287 156.298 108.101 124.965 193.028
FAVÖK (Bin TL) 50.454 47.706 16.379 28.819 81.824
Pay Başına Kar/Zarar 1,3510 0,6980 -1,8229 -0,5761 -0,8003
Toplam Özsermaye (Bin TL) 333.902 323.362 262.465 628.126 557.921
Toplam Varlıklar (Bin TL) 692.637 881.203 885.067 1.453.484 1.605.868
Net Finansal Borç (Bin TL) -7.107 193.938 250.367 334.282 546.217
Net Finansal Borç/Özsermaye -2,1% 60,0% 95,4% 53,2% 97,9%
Yatırım Harcamaları (Bin TL) 40.341 54.690 28.708 33.458 55.267
Çalışan Sayısı 869 944 823 875 802