Özet Finansal Göstergeler

FİNANSAL GÖSTERGELER 2016 2017 2018 2019 2020
Üretim Adedi 5.240 6.366 4.461 3.379 2.897
Satış Adedi 7.333 6.678 4.918 4.010 3.049
Net Satışlar (Bin TL) 829.811 963.126 1.187.863 1.422.988 1.241.213
Brüt Kar (Bin TL) 108.101 124.965 184.221 258.868 251.665
FAVÖK (Bin TL) 16.379 28.819 72.864 148.748 114.521
Pay Başına Kar/Zarar -1,8229 -0,5761 -0,9584 0,2594 0,1625
Toplam Özsermaye (Bin TL) 262.465 628.126 544.638 564.088 575.147
Toplam Varlıklar (Bin TL) 885.067 1.453.484 1.599.666 1.576.444 1.929.394
Net Finansal Borç (Bin TL) 250.367 334.282 546.217 358.964 361.472
Net Finansal Borç/Özsermaye 95,40% 53,20% 100,29% 63,64% 62,85%
Yatırım Harcamaları (Bin TL) 28.708 33.458 55.267 75.548 92.191
Çalışan Sayısı 823 875 802 817 847