Özet Finansal Göstergeler

FİNANSAL GÖSTERGELER 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Üretim Adedi 4.461 3.379 2.897 4.090 5.161 5.976
Satış Adedi 4.918 4.010 3.049 5.057 6.427 7.670
Net Satışlar (Bin TL) 1.187.863 1.422.988 1.241.213 2.678.042 11.686.265 15.174.742
Brüt Kar (Bin TL) 184.221 258.868 251.665 564.599 1.341.060 2.675.235
FAVÖK (Bin TL) 72.864 148.748 114.521 301.747 307.149 1.199.460
Pay Başına Kar/Zarar -0,9584 0,2594 0,1625 2,517 9,3370 6,4056
Toplam Özsermaye (Bin TL) 544.638 564.088 575.147 1.392.271 6.239.522 8.254.126
Toplam Varlıklar (Bin TL) 1.599.666 1.576.444 1.929.394 3.607.247 14.676.550 19.099.502
Net Finansal Borç (Bin TL) 546.217 358.964 361.472 293.699 477.210 1.605.027
Net Finansal Borç/Özsermaye 100,29% 63,64% 62,85% 21,09% 7,65% 19,45%
Yatırım Harcamaları (Bin TL) 55.267 75.548 92.191 117.619 582.714 1.112.601
Çalışan Sayısı 802 817 847 828 970 1.269