Komiteler

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Ahmet Murat SELEK Başkan
Recep Yılmaz ARGÜDEN Üye
Özdemir Osman KURDAŞ Üye
Mehmet Hurşit ZORLU Üye
Neşet Fatih VURAL Üye

DENETİM KOMİTESİ

Ahmet Murat SELEK Başkan
Orhan ÖZER Üye

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Orhan ÖZER Başkan
Tuğban İzzet AKSOY Üye
Kamil Ömer BOZER Üye