Komiteler

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Ahmet Murat SELEK Başkan
Kamilhan Süleyman YAZICI Üye
Recep Yılmaz ARGÜDEN Üye
Ali Osman MAĞAL Üye

DENETİM KOMİTESİ

Orhan ÖZER Başkan
Ahmet Murat SELEK Üye

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Orhan ÖZER Başkan
Talip Altuğ AKSOY Üye
Rasih Engin AKÇAKOCA Üye