Sosyal Sorumluluk

Anadolu Isuzu; özel sektör çalışanlarında kurumsal gönüllülük kavramının yaygınlaştırılması ve şirketlerde gönüllülüğün sürdürülebilir ve sistematik bir çerçevede yürütülmesi konularında çalışan Özel Sektör Gönüllüleri Derneği’nin bir üyesi olarak sosyal sorumluluk ve gönüllülük çalışmalarına önem vermekte ve toplumun her kesimine dokunmaktadır.

Genç Isuzu Gelişim Süreci kapsamında uygulamaya alınan Sosyal Farkındalık Projesi; 150 gönüllü çalışanın katkılarıyla hayata geçirilmiştir. Çevre, eğitim ve engellilik olmak üzere 3 konuda ilgili Sivil Toplum Kuruluşları’yla işbirliği içinde çalışan gönüllülüğü aktiviteleri gerçekleştirilmiş, topluma değer yaratacak ve katkı sağlayacak önemli sonuçlar elde edilmiştir. Sözkonusu yaklaşım Anadolu Isuzu genelinde gönüllülük kavramı üzerine farkındalık oluşmasını sağlamış, çalışanların birbirlerinden ve süreçten olumlu kazanımlar elde etmelerini desteklemiştir.

Gönüllü çalışanların öncülüğünde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk çalışmaları aşağıda belirtilmektedir:

 • Bir Adımda Bambaşka Bir Dünya

  Proje kapsamında; engelliliğe doğru yaklaşım konusunda kurum çalışanlarını bilgilendirmek ve onların farkındalığı arttırmak hedeflenmektedir. Buna paralel olarak, kurum içindeki engelli çalışanların hayat kalitelerini yükselterek hem sosyal hem de iş ortamında daha aktif olmalarını

  Sosyal Sorumluluk-5
  Sosyal Sorumluluk-7
  desteklemek amaçlanmaktadır. Proje fikrinin oluşturulması süreci 4 çalışandan oluşan gönüllü ekibin öncülüğünde yürütülmüştür. Projede Alternatif Yaşam Derneği’nin Düşler Akademisi Ekibi ile işbirliği yapılmıştır. 4 çalışan ile başlayan bu yolculuk; şirket içinde gönüllü çalışanların

  katılımıyla yaklaşık 60 kişilik bir gönüllü topluluğuna ulaşmıştır. Proje kapsamında, 24 gönüllü çalışan “Engelliliğe Doğru Yaklaşım Eğitimci Eğitimi”ni almıştır ve devamında bu eğitimin önemli sayıda çalışana ulaştırılması ve onlarda farkındalığın arttırılması yönünde eğitimler gerçekleştirilmiştir.

 • Gerçekten Sihirli Bir Proje

  Sözkonusu proje; dünyanın çok-kültürlü ve en büyük metropollerinden birisinde, küçük bir alana sıkışmış ve sosyo-ekonomik dezavantajlı çocukların, sahip oldukları kültürlerini ve çevrelerini tanımalarına, bunun paralelinde yaratıcılıklarının gelişmesine eğitim ve atölye çalışmaları ile katkı sağlama sürecidir. Proje kapsamında ortak kuruluşumuz Tarlabaşı Toplum Merkezi (TTM)

  Sosyal Sorumluluk-1
  Sosyal Sorumluluk-2
  Sosyal Sorumluluk-3
  Sosyal Sorumluluk-4
  tarafından belirlenen 10-12 yaş grubu 10 çocuğun içinde yaşadıkları kenti kültür ve sanatın içine girerek tanımaları, hayata bakış açılarının geliştirilmesi ve yaratıcılıklarının desteklenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda; sözkonusu çocuklara eğitim çalışmaları ile yaratıcılık olgusunu tanıtılmış,

  kültürel etkinlikler ile farkındalıkları arttırılmış ve özgür bir uygulama sahası ile kendilerini ifade etme imkanı sağlanmıştır.

 • Yeşil Isuzu

  Proje kapsamında Anadolu Isuzu çalışanlarını çevre koruma konusunda bilgilendirmek ve farkındalıklarını arttırmak hedeflenmiştir.

  Sosyal Sorumluluk-9
  Çalışanlara bez torba dağıtımı yapılmış, bu sayede poşet torba kullanımı azaltılmıştır. Sunum ve e-posta bilgilendirmeleri ile farkındalık yaratılmıştır.
 • Sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirilen diğer faaliyetler

  5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında ağaç dikim şenliği gerçekleştirilmektedir. Yılda 2 kez Kızılay ile kan bağışı günü gerçekleştirilmektedir.

  Sosyal Sorumluluk-6
  Sosyal Sorumluluk-8
  Yılda 3 kez dezavantajlı bölgelerdeki okulların kütüphaneleri için kitap toplama kampanyası gerçekleştirilmektedir. Meslek lisesi öğrencileri için gönüllü çalışanlarımızın katılımıyla koçluk aktiviteleri gerçekleştirilmektedir.