İşçi Sağlığı ve Güvenliği Politikası

Anadolu Isuzu İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası tüm çalışanlarının ortak katılımı ve desteğine dayanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatının yükümlülüklerini yerine getirmenin yanı sıra, güvenli iş ortamı yaratmak, çalışanlarımızın sağlık ve güvenlik farkındalığını geliştirmek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını önleyici iyileştirmeler yapmak için azami çabayı göstermekteyiz.

Fabrikamızda çalışan taşeron, tedarikçi firma, stajyerler ve ziyaret eden misafirlerimizi sağlık ve güvenlik açısından korumanın bizim sorumluluğumuz olduğunun bilincindeyiz.

Anadolu Isuzu olarak sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının sürdürülebilirliğini ve sürekli gelişimini takip edeceğimizi ve destekleyeceğimizi taahhüt etmekteyiz.

 • Ana Hedeflerimiz

  İş kazaları ve meslek hastalıklarını önleyecek tedbirlerin sürekli ve etkin olarak alınması.

  İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerinin üst seviyede verilmesi.

  İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda bilinç ve farkındalığın geliştirilmesi.

  Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının tüm çalışanların katılımıyla sağlanması.

 • Temel Stratejilerimiz

  Mevzuata Uyum

  İlgili ulusal ve uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ile kanuni ve idari düzenlemelere uymak, bu amacı güden kuruluşlarla işbirliği içinde olmak.

  Sağlıklı ve Güvenli Teknolojilerin Kullanımı

  Güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının sağlanması amacıyla hem ergonomi hem de güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak teknolojilerin kullanılması, altyapının da bu şekilde geliştirilerek verimlilik artışının sağlanması.

  Katılımın Sağlanması

  İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının tümüne çalışanların önerileriyle katılmalarını sağlamak, bu çerçevede tesisimizi ziyaret eden ziyaretçilerden, altişverenlere ve müteahhit çalışanlarına kadar tüm paydaşlarla işbirliği ve sürekli iletişim içinde olmak.