Özet Finansal Göstergeler

FİNANSAL GÖSTERGELER 2011 2012 2013 2014 2015
Üretim Adedi 4.324 4.763 4.906 7.680 11.162
Satış Adedi 7.025 7.034 8.139 8.898 9.907
Net Satışlar (Bin TL) 474.008 537.302 645.058 729.144 935.495
Brüt Kar (Bin TL) 71.655 68.310 105.076 125.287 156.298
FAVÖK (Bin TL) 34.179 27.585 38.158 50.454 47.706
Pay Başına Kar/Zarar 0,5253 0,0527 7,8186 1,3510 0,6980
Toplam Özsermaye (Bin TL) 175.146 166.066 365.334 333.902 323.362
Toplam Varlıklar (Bin TL) 352.219 425.819 648.009 692.637 881.203
Net Finansal Borç (Bin TL) 76.254 118.322 -75.282 -7.107 193.938
Net Finansal Borç/Özsermaye 43,5% 71,2% -20,6% -2,1% 60,0%
Yatırım Harcamaları (Bin TL) 9.677 13.317 29.431 40.341 54.690
Çalışan Sayısı 520 621 724 869 944