Özet Finansal Göstergeler

FİNANSAL GÖSTERGELER 2012 2013 2014 2015 2016
Üretim Adedi 4.763 4.906 7.680 11.162 5.240
Satış Adedi 7.034 8.139 8.898 9.907 7.333
Net Satışlar (Bin TL) 537.302 645.058 729.144 935.495 829.811
Brüt Kar (Bin TL) 68.310 105.076 125.287 156.298 108.101
FAVÖK (Bin TL) 27.585 38.158 50.454 47.706 16.379
Pay Başına Kar/Zarar 0,0527 7,8186 1,3510 0,6980 -1,8229
Toplam Özsermaye (Bin TL) 166.066 365.334 333.902 323.362 262.465
Toplam Varlıklar (Bin TL) 425.819 648.009 692.637 881.203 885.067
Net Finansal Borç (Bin TL) 118.322 -75.282 -7.107 193.938 250.367
Net Finansal Borç/Özsermaye 71,2% -20,6% -2,1% 60,0% 95,4%
Yatırım Harcamaları (Bin TL) 13.317 29.431 40.341 54.690 28.708
Çalışan Sayısı 621 724 869 944 823