Komiteler

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ

Kamil Ömer BOZER Başkan
Recep Yılmaz ARGÜDEN Üye
Ali Osman MAĞAL Üye

DENETİM KOMİTESİ

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ Başkan
Kamil Ömer BOZER Üye

RİSKİN ERKEN SAPTANMASI KOMİTESİ

Ahmet Cemal DÖRDÜNCÜ Başkan
Ahmet BOYACIOĞLU Üye