Çevre Politikası

Çevre Politikamız

Anadolu Isuzu olarak, çevreye olan sorumluluğumuzun bilincinde, çevreyi, faaliyet ürün ve hizmetlerimizin muhtemel etkilerinden korumak, bu amaçla programlar oluşturmak, amaç ve hedefler belirleyerek çevre yönetim sistemi kurmayı, çevre performansımızı sürekli geliştirmeyi, ilgili mevzuata uyum ve kaynaklarımızı doğal dengeleri bozmadan ve kirletmeden kullanacağımızı taahhüt ederiz.

Çevre amaç ve hedeflerimiz;

 • Atıkların uygun şekillerde toplanarak atılması ve atıkların azaltılması,
 • Enerji tüketiminde tasarruf,
 • Çevre bilincinin geliştirilmesidir.
 • Su tüketiminde tasarruf,
 • Tehlikeli atıkların uygun şekillerde toplanması, atılması ve/veya geri kazanımı,
 • Mevzuata Uyum

  İlgili çevre mevzuatı, kanuni ve idari düzenlemelere uymak, bu amaçlı kuruluşlarla işbirliği içinde olmak.

 • Uygun Teknolojilerin Kullanımı

  Doğal kaynakların korunması ve kirlenmesinin önlenmesi yönünde, ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçekte çevreye en az zarar verecek teknolojilerin uygulanmasını sağlamak. Tasarım ve üretim proseslerinde çevre dostu uygulamaları ön plana çıkartmak.

 • Katılımın Sağlanması

  Çevre başarısının sürekli geliştirilmesi yönünde tüm çalışanların çevreyi korumanın sorumluluğu ve bilinci içerisinde, aktif katılımın sağlamak, bu amaçla etkin bilgi akışı ve eğitim ile bilinçlenmenin arttırılması, çevre faaliyetlerimizde taşeron ve yan sanayi kuruluşlarımızla bütünlük içerisinde iştiraklarını sağlamak.

 • Kaynakların Verimli Kullanımı

  Hava, su ve toprağa giden atıklarımızda çevre etkileri ve kirlenmeyi en aza indirmek, proses, arıtma, uzaklaştırma, depolama sırasında doğan etkileri kontrol altında tutmak, tasarrufu teşvik etmek ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, gelişen teknolojilerin takibi ile atıklardan geri kazanıma yönelmek.

 • Anadolu Isuzu'ya Çevre Ödülü
  Anadolu Isuzu'ya Çevre Ödülü
  Kocaeli Sanayi Odası tarafından bu yıl 21.'si düzenlenen Şahabettin Bilgisu Çevre Ödülleri sahiplerini buldu. Anadolu Isuzu Otomotiv Sektör'ünde Çevre Ödülüne layık görüldü. Ödülü. Anadolu Isuzu Teknik Direktörü Hakan Özenç Kocaeli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu'ndan aldı.